آموزش هوشمندسازی نیوالکترون

سوالات متداول

چرا باید ساختمان و تجهیزات آن را هوشمند کنیم؟

هوشمند سازی باعث سهولت دسترسی و ارتقای کیفت زندگی میشود

توضیحات بیشتر

امروزه با وجود مشغله های فراوان هوشمند سازی تجهیزات و کنترل مکان های مختلف و مدیریت آنها از طریق بستر اینترنت میتواند به افزایش سطح کیفی زندگی کمک کند.

آیا برای هوشمند سازی سیمکشی ساختمان تغییر میکند؟

در صورت استفاده از تجهیزات بیسیم خیر.

توضیحات بیشتر

معمولا برای ساختمان هایی که امکان تغییر در سیم کشی را داشته باشند توصیه ما سیم کشی اصولی برای داشتن یک شبکه استیبل تر است ولی برای سایر ساختمان ها از تجهیزات مستقل یا با ارتباط بیسیم استفاده میشود.