تجهیزات هوشمندسازی نیوالکترون

خانه ای هوشمند است که بتونید بدون محدودیت، تمام وسایل متصل به سیستم رو از هر جای دنیا کنترل کنید.